Algemeen

veelgestelde-vragen-algemeen-a.jpg

Goede vraag, vooral voor hondeneigenaren die van plan zijn hun honden in aanraking te laten komen met andere honden.
Vaccins stimuleren de immuniteit niet onmiddellijk na toediening. Zodra een vaccin is toegediend, moeten de antigenen door het immuunsysteem worden herkend, er moet gereageerd worden en heel belangrijk: het lichaam moet onthouden dat het in aanraking is geweest met deze antigenen. Antigenen zijn lichaamsvreemde stoffen (virussen of bacteriën) die als zodanig worden herkend door het dier en waartegen het lichaam antistoffen gaat vormen.
Bij de meeste honden begint de bescherming tegen de ziekten waartegen gevaccineerd werd, pas vijf dagen na de vaccinatie. Een volledige bescherming door een vaccinatie duurt meestal veertien dagen. In sommige gevallen moeten vaccinaties met tussenpozen van enkele weken worden gegeven om bescherming te bereiken. 
Daarom adviseren we je om 3 weken na de laatste vaccinatie een TiterTest door je dierenarts te laten uitvoeren zodat je zekerheid hebt over de bescherming van je hond.

 

Helaas, was dit maar zo. Het staat zelfs specifiek in de bijsluiters van vaccins vermeld dat maternale antistoffen het resultaat van de vaccinatie ongunstig kunnen beïnvloeden. Je mag er dus niet altijd vanuit gaan dat vaccineren ook altijd bescherming biedt. Dat is exact de reden waarom er titertesten ontwikkeld zijn. Je zult maar net de pech hebben dat jouw altijd keurig gevaccineerde hond niet goed beschermd blijkt te zijn. Met name bij jonge honden beneden het jaar is het aantal niet aangeslagen vaccinaties het grootst.
Nee! Een dier zal minimaal 1x volledig gevaccineerd moeten worden waarbij door middel van een titerbepaling gecontroleerd wordt of deze vaccinatie ook daadwerkelijk is aangeslagen.
Het is niet nodig om zolang te wachten. Het is zelfs aan te bevelen om je hond al eerder te titeren (ca. 3 weken na de laatste vaccinatie) want nu weet je niet of je hond wel of niet beschermd is. Je kunt je dierenarts altijd op onze website attenderen waar alle wetenschappelijke informatie beschikbaar is.
Op ieder moment indien er minimaal 3 weken tijd zit tussen een vaccinatie en een titerbepaling. Pups kunnen al vanaf 6 weken worden getiterd en er kan op geleide van de titerbepaling gekeken worden naar het meest gunstige vaccinatiemoment. Dus eigenlijk kun je op elk moment je hond laten titeren. Pas dan weet je of je geliefde huisdier wel of niet beschermd is.
De RapidSTATUS™ TiterTest™ voldoet aan alle voorwaarden die worden gesteld ten aanzien van een test die beschermende antistoffen meet voor parvo, distemper en hepatitis en kan worden geïnterpreteerd volgens de Vaccination Guidelines van de WSAVA.
De WSAVA stelt, op basis van wetenschappelijke onderzoeken, richtlijnen op met betrekking tot vaccineren en titeren. De aanwezigheid van antilichamen is  belangrijker dan de hoogte van de antilichaamtiters. Vergelijk het met een zwangerschapstest: je bent zwanger of niet maar je kunt nooit een beetje zwanger zijn! Zo werkt de RapidSTATUS™ TiterTest™ dus ook.

voorbeeld zwangerschapstest

zwangerschapstest-jpeg.jpg

Zie https://wsava.org/wp-content/uploads/2020/01/WSAVA-Vaccination-Guidelines-2015.pdf, start halverwege vanaf pagina 41, art. 80 t/m 86.
In de blog “Het immuunsysteem: een kazerne in een lichaam” staat het ook allemaal uitgebreid beschreven.
 
Een controletiter is een titerbepaling welke ca. 3-4 weken na een vaccinatie wordt uitgevoerd om te controleren of de voorgaande vaccinatie goed is aangeslagen en je dier dus beschermd is. Het is echt belangrijk om deze controletiter uit te laten voeren omdat het zeer regelmatig voorkomt dat deze aangeeft  dat 1 of meerdere componenten (verzwakte virussen) uit het vaccin niet zijn aangeslagen waardoor je hond niet tegen alle ziekten beschermd is. 
De reden dat de stripjes van een andere test in het paspoort geplakt wordt, is omdat het veelvuldig voorkomt dat het stripje in de verkeerde volgorde en/of ondersteboven wordt afgelezen. Bij de RapidSTATUS™ TiterTest™ staan de ziekten horizontaal aangegeven waardoor het vrijwel onmogelijk is om fouten te maken bij het aflezen van de uitslag. De testcassette blijft bij de dierenarts die voor een correcte afvoer zorgt. Elke testikt is voorzien van speciale etiketten die net als een vaccinatiesticker, door de dierenarts in het dierenpaspoort worden geplakt. Hierop kan de dierenarts aangeven of de uitslag positief of negatief is. Je kunt natuurlijk altijd een foto (laten) maken van de testcassette! 

 

3-stappen.jpg

 

 

De meeste hondenscholen die op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen, accepteren honden die positief zijn getest met de TiterTest. Sterker, wanneer honden getiterd zijn, weten ze zeker dat deze dieren beschermd zijn; bij gevaccineerde honden die niet getiterd zijn, hoop je daarop!
Mocht jouw hondenschool de TiterTest niet accepteren, dan zou je ze op onze website kunnen wijzen zodat ze zich rustig in kunnen lezen. Een titerbepaling wordt erkend en geaccepteerd door zowel de Nederlandse kennelClub (Raad van Beheer), de Belgische kennelclub (KMSH) en de Deense KennelKlub (DKK). Hier zijn de meeste Kynologenverenigingen c.q. -clubs bij aangesloten.
De meeste pensions die op de hoogte zijn van titerbepalingen zullen honden accepteren die positief getest zijn. De overkoepelende brancheorganisatie Dibevo adviseert ook de bij haar aangesloten leden om honden die getiterd zijn te accepteren. Pas dan weten ze zeker dat deze goed beschermd zijn en geen problemen in het pension kunnen veroorzaken.

logo-dibevo.jpg

In de meeste (Europese) landen is een titerbepaling voor DHP gewoon toegestaan. Let wel: dit geldt niet voor Rabiës, daarvoor gelden andere wettelijk regels. Check voor de zekerheid altijd op de website van de LICG voor de juiste informatie per land.
Wanneer je naar het buitenland gaat voor een show, (sport)wedstrijd, evenement etc. dan is het aan de betreffende organisatie om het beleid te bepalen. In Nederland, België en Denemarken worden geldige titerbepalingen voor shows en/of sportwedstrijden welke onder auspiciën van de nationale kennelclub worden georganiseerd, erkend en geaccepteerd.
Neem bij twijfel altijd (schriftelijk) contact op met de officiële organisatie om eventuele teleurstellingen te voorkomen.
Dit is zeker mogelijk alleen mag dit de wettelijk verplichte vaccinatie niet vervangen. Wanneer een dier de grens passeert, dient deze altijd in bezit te zijn van een geldige Rabiës vaccinatie. Sommige landen eisen ook nog een geldige Rabiës titer om er zeker van te zijn dat de vaccinatie ook daadwerkelijk is aangeslagen en het dier dus geen Rabiës kan oplopen en zodoende ook kan doorgeven.
Op de website van de LICG staat duidelijk per land aangegeven welke landen naast een geldige Rabiës-vaccinatie ook een geldige Rabiës-titerbepaling vereisen.
Niet alle honden reageren op een vaccinatie en zijn daarna beschermd. Door te titeren komen we er achter of een hond antilichamen heeft aangemaakt die voor deze bescherming zorgen. Als uit de titerbepaling blijkt dat een hond negatief is voor een van de ziekten waarop we titeren dan zal je dierenarts deze hond opnieuw vaccineren. Vervolgens dient er 3 tot 4 weken later een nieuwe titerbepaling ter controle plaats te vinden. Is de uitslag dan nog steeds negatief dan kan je dierenarts een ander merk vaccin proberen. Daarna volgt er 3 tot 4 weken later een nieuwe titerbepaling ter controle. Is de uitslag dan nog steeds negatief dan heeft je hond dus niet gereageerd op de vaccinatie en is het aannemelijk dat het een non-responder is. Non-responders zijn bevattelijk om de ziekte op te lopen waarvoor de vaccinatie niet effectief is geweest. Wees dus voorzichtig om dergelijke honden in contact te brengen met andere honden waarvan je niet weet of ze beschermd zijn. Mocht je dus regelmatig met een groepje honden gaan wandelen, vraag dan aan de eigenaren van deze honden of ze bereid zijn om hen te laten titeren. 
Gelukkig komen non-responders niet zo vaak voor:

1 op 1000 honden is non-responder voor parvo: binnen bepaalde rassen en families 1:100 / 1:10
1 op 5000 honden is non-responder voor distemper
1 op 100.000 honden is non-responder voor infectieuze hepatitis
De WSAVA erkent geen testen, keurt geen testen, geeft geen keurmerken af en adviseert geen specifiek merk. De WSAVA stelt de Vaccination Guidelines op maar neemt een neutrale positie met betrekking tot de diverse merken. De RapidSTATUS™ TiterTest™ voldoet uiteraard wel aan de eisen die gesteld worden door de WSAVA die duidelijk in haar Vaccination Guidelines heeft benadrukt dat de aanwezigheid van antilichamen belangrijker is dan de hoogte van de antilichaamtiters. Op basis van dit principe is de RapidSTATUS™ TiterTest™ dan ook ontwikkeld.
De vaccinatiegraad wordt bepaald aan de hand van het totaal aantal verkochte vaccins. Deze informatie is afkomstig komt van de producenten van vaccins. Doordat er nu veel diereigenaren gaan titeren, daalt het aantal verkochte vaccins en dan zakt de vaccinatiegraad. Echter klopt deze stelling dan helemaal niet meer want juist van de getiterde dieren weten we zeker of ze wel of niet optimaal beschermd zijn en uitgerekend die groep wordt nergens in meegeteld. Het is dus niet dat de vaccinatiegraad daalt maar de beschermingsgraad stijgt! En dat is nu nét wat we graag willen! Het zou dus realistischer zijn om te spreken van een beschermingsgraad in plaats van een vaccinatiegraad. Omdat nu ook heel veel diereneigenaren, die liever niet meer (wilden) vaccineerden, toch zijn gaan titeren, kan het niet anders dan dat de beschermingsgraad nu hoger is dan de vaccinatiegraad!
Als je weet dat (puppy)vaccinaties niet altijd aanslaan dan is dit een soort van Russisch roulette spelen. Dat je hond hartstikke gezond is, is super maar je zult maar net de pech hebben dat jouw hond in aanraking komt met parvo, distemper (hondenziekte) of infectieuze hepatitis (besmettelijke leverontsteking). Dat is nu juist wat je niet wilt en waartegen je jouw hond wil beschermen. Niet vaccineren is prima maar pas wanneer je na een positieve uitslag van de RapidSTATUS™ TiterTest™ zeker weet dat de bescherming optimaal is!
Het is ook niet iets waarin je moet geloven. Een titerbepaling is wetenschappelijk onderbouwd naar aanleiding van wetenschappelijke onderzoeken. Dit wordt ook bevestigd in de praktijk. Attendeer je dierenarts op deze website waar we in een speciaal gedeelte voor de dierenarts veel (wetenschappelijke) informatie hebben gepubliceerd.