fokkers-3-a.jpg

Een goede voorbereiding is het halve werk!
 
Stap 1: Zorg ervoor dat de aanstaande moederhond goed beschermd is
Het is aan te raden om de aanstaande moederhond ruim van tevoren te laten titeren (indien dat nog niet gebeurd is, of (te) lang geleden. Want wanneer de moederhond niet over antilichamen beschikt, kan ze deze uiteraard ook niet doorgeven aan haar nakomelingen.
Als je ruim de tijd neemt dan heb je, in het geval er gevaccineerd zou moeten worden, nog alle tijd om haar beschermd te krijgen. Laat nog wel even een titerbepaling ter controle uitvoeren! Wanneer je je teef uiterlijk een maand of 3 voor de dekking laat titeren, heb je in principe voldoende tijd.
 
Stap 2: informeer toekomstige puppy kopers dat u de pups wilt laten titeren
Er zullen zich geïnteresseerden voor een puppy aandienen. Laat hen meteen weten dat je van plan bent om de puppy's te laten titeren en probeer hen duidelijk te maken wat dit inhoudt. Wanneer ze er nog niet mee bekend zijn, kun je hen op deze website wijzen en vragen of je hen lid mag maken van de facebookgroep "Alles over Titeren". Daar is een schat aan informatie over dit onderwerp te vinden en kunnen ze aan de hand van talloze voorbeelden zien hoe dit in zijn werk gaat.
 
Stap 3: voorbereidend werk
Verdiep je alvast waar je je pups wil laten titeren en welke afspraken je wil maken met de potentiële puppy kopers over het vervolgtraject.
 
Stap 4: de bevalling
Na de bevalling is het belangrijk dat de pups vooral de eerste 12 uur biest drinken. Een puppy wordt namelijk geboren met slechts een kleine hoeveelheid antilichamen. De eerste dikke en wat gele melk die de moederhond produceert noemen we biest of colostrum. Deze is rijk aan eiwitten en antilichamen. Omdat de antilichamen van de moeder afkomstig zijn noemen we dit maternale antilichamen. Deze antilichamen kunnen alleen gedurende het eerste etmaal waarvan de eerste 12 uur cruciaal zijn, de darmwand passeren. Daarna sluit de darmwand zich en kunnen ze niet meer passeren om in het bloed te worden opgenomen. Maternale antilichamen geven een tijdelijke bescherming. Hoe lang de pups met deze tijdelijke maternale antilichamen gaan doen, is niet te voorspellen. Zolang puppy's nog voldoende bescherming hebben, zal vaccineren weinig kans van slagen hebben omdat de maternale antilichamen het vaccin zullen neutraliseren.
 
Stap 5: afspraak maken voor een TiterTest bij de dierenarts
Wanneer de pups 2-3 weken zijn, is het handig om alvast met een dierenarts die de RapidSTATUS™ TiterTest™ gebruikt een afspraak te maken. Hiervoor zal extra tijd voor moeten worden vrijgemaakt: dierenpaspoorten, gezondheidsonderzoeken, chippen etc.
Indien het om stamboompups gaat, zal de Raad van Beheer eerst komen chippen. Pas daarna kun je de pups laten titeren. (zie https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/advies-chippen-en-vaccineren/)
 
Stap 6: de 1e TiterTest met de RapidSTATUS™ TiterTest™!
Rond de leeftijd van 6 à 7 weken ga je met alle pups (en moederhond) naar de dierenarts om ze te laten titeren of laat deze indien mogelijk aan huis komen. Afhankelijk van de uitslag worden de pups al dan niet (gedeeltelijk) gevaccineerd en kun je het verdere traject bespreken met de toekomstige puppy-eigenaren. Raadpleeg hiervoor onze Titerlijst met dierenartsen die de RapidSTATUS™ TiterTest™ gebruiken en overleg samen met de toekomstige eigenaar welke dierenarts(en) in zijn of haar regio is gevestigd. Veel fokkers organiseren nog een gezamenlijke titerbepaling als de puppy's al bij de nieuwe eigenaren zijn om ervoor zorg te dragen dat ze dit traject blijven volgen. Dit is tevens een leuk moment om onderling informatie en ervaringen uit te wisselen en de pups vinden het (meestal!) leuk om elkaar weer te zien. 
 
Stap 7: Titerbepaling rond de 1e verjaardag
Rond de 1e verjaardag of een jaar na de laatste positieve titerbepaling naar aanleiding van de vaccinatie, zal er nogmaals getiterd worden. Bij een positieve uitslag zal de dierenarts in het dierenpaspoort noteren dat de hond pas over 3 jaar opnieuw getiterd hoeft te worden. De vaccinatie voor hondenziekte, infectieuze hepatitis en parvo, die meestal tussen de leeftijd van 26 en 52 weken wordt toegediend, komt hierdoor te vervallen.
 
 
Downloads