puppies.jpg


Het laten titeren van je pup brengt veel voordelen met zich mee. Het uiteindelijke doel van een titerbepaling is om te weten of je pup na vaccinatie beschermende antilichamen heeft aangemaakt tegen besmettelijke ziektes die tot een dodelijke afloop (vooral bij puppy's die nog heel kwetsbaar zijn) kunnen leiden. Antilichamen kunnen op de volgende manieren worden aangemaakt:
 
 1. De bekendste en meest veilige manier om puppy's antilichamen aan te laten maken, is door hen te laten afbeelding-flyer-titeren-pups.jpgvaccineren.
 2. Een andere manier waarop puppy’s antilichamen aanmaken is doordat ze een ziekte oplopen. Dat is iets wat we niet willen! Je hond kan hier heel erg ziek van worden, andere honden besmetten, schadelijke gevolgen eraan over houden maar ook een ziekte niet overleven. Vandaar ook dat er vaccins zijn ontwikkeld. En dat die vaccins ook echt nodig zijn, wordt wel bewezen doordat de ziektes waarvoor we kunnen laten titeren, nu veel minder voorkomen.
 
Het immuunsysteem van een hond zit vernuftig in elkaar. Wanneer de moederhond antistoffen heeft, zal zij deze in de eerste uren na de geboorte van de pups via de biest (eerste moedermelk die antilichamen bevat) doorgeven aan haar pups. Deze antilichamen zijn tijdelijk en we noemen ze maternale antilichamen. En dat tijdelijk, is bij elke pup verschillend. Ze kunnen met 6 weken verdwenen zijn maar ook pas met 25 weken. Het enige dat we weten is dat wanneer de moeder geen antilichamen heeft, ze die ook niet door kan geven.
Omdat we dus niet weten hoelang de pups maternaal beschermd zijn, vaccineren dierenartsen de puppy’s volgens een vaccinatieschema dat bestaat uit een drietal vaccinaties die om de 3 of 4 weken worden toegediend.
Lees meer over vaccinatieschema's bij de veel veelgestelde vragen.
 
Zolang de pup nog over voldoende maternale bescherming beschikt, bestaat er een grote kans dat de vaccinatie niet aanslaat en dus niet leidt tot bescherming en langdurige immuniteit. Je hebt je hondje dus een vaccinatie laten toedienen om het te beschermen maar hebt nog steeds geen idee of dat daadwerkelijk het geval is. Er is dus eigenlijk een soort van schijnveiligheid gecreëerd en kun je alleen maar hopen dat het diertje niet ergens een virus oppikt met alle gevolgen van dien.
 
Door te titeren kan je dierenarts zien of puppy's wel of geen maternale antilichamen hebben. Steeds meer fokkers beginnen al in het nest te titeren in plaats van standaard te vaccineren op 6 weken. Het merendeel van de pups blijkt op die leeftijd over voldoende antilichamen te beschikken waardoor die vaccinatie dus helemaal niet nodig en waarschijnlijk weinig effectief zal zijn. Anderzijds kan het ook voorkomen dat de pups dan al onbeschermd zijn en direct gevaccineerd kunnen worden met de volledige DHP-cocktail. Afhankelijk van de uitslag zal er dus bekeken worden wat de status is en welk advies het beste zal aansluiten bij iedere pup. Het kan dus voorkomen dat deze puppy’s in plaats van 3 vaccinaties maar 1 vaccinatie nodig hebben! Wanneer vervolgens ook de titerbepaling die 3 weken na de vaccinatie ter controle plaatsvindt laat zien dat deze goed is aangeslagen, dan zou het zomaar eens kunnen dat een hond langdurig tot wel levenslang beschermd is.
 
Werken volgens deze methode voorkomt dus niet alleen heel veel onnodige vaccinaties maar ook veel minder kans op de eventuele bijwerkingen die vaccinaties kunnen veroorzaken. Want niet wordt toegediend, kan ook niet voor problemen zorgen. 
 
Over die paar druppeltjes bloed die bij een pup worden afgenomen, hoef je je geen zorgen te maken. Dat kleine beetje bloed kan de pup makkelijk missen en het is vaak minder pijnlijk dan een vaccinatie. Kijk maar eens hoe snel het gaat bij deze 7 weken oude teckel pup!
 
 
Vanaf welke leeftijd kan een puppy worden getiterd?

Een nog niet gevaccineerde pup kan al worden getiterd zodat de dierenarts kan zien of deze nog maternale antilichamen heeft die een succesvolle vaccinatie kunnen verhinderen.
 1. De 1e titerbepaling kan plaatsvinden op een leeftijd  tussen de 6 en 8  weken.
 2. Wanneer de uitslag positief is en er dus nog maternale antilichamen aanwezig zijn, is de kans dat een vaccinatie aanslaat klein en kan er dus beter een nieuwe afspraak worden gemaakt om nog eens te titeren.
 3. Indien de uitslag na die nieuwe titerbepaling negatief is kan er worden gevaccineerd en is de kans groot dat de pup beschermende antilichamen aanmaakt.
 4. Heel belangrijk: laat 3-4 weken na deze vaccinatie een titerbepaling ter controle uitvoeren om te checken of de vaccinatie is aangeslagen. Indien dit het geval is, laat je pup dan over een jaar opnieuw titeren. Het immuunsysteem van je hond is namelijk nog in ontwikkeling en het komt heel af en toe voor dat een hond na een tijdje toch geen antilichamen meer heeft. Een extra controle biedt dan zekerheid. Wanneer uit de titerbepaling op/rond 1 jaar blijkt dat je hond wel antilichamen heeft, zal je dierenarts in het dierenpaspoort noteren dat deze over 3 jaar opnieuw kan worden getiterd. Dit is een officieel bewijs. 

De pup heeft al een vaccinatie gekregen bij de fokker op 6 weken
 1. De eerste titerbepaling kan dan ca. 3 weken hierna worden uitgevoerd. In de meeste gevallen zijn er 2 titerbepalingen (met ca. 3 weken ertussen) nodig om vast te stellen of de eventuele aanwezige antilichamen nog maternaal zijn of van de vaccinatie komen.
 2. Zijn er helemaal geen antilichamen waarneembaar dan kan op dat moment de DHP-vaccinatie worden gegeven.
 3. Indien de kleurintensiteit van de rode lijn op de cassette van de RapidSTATUS™ TiterTest™ bij de 2etiterbepaling lager is dan bij de 1e titerbepaling, dan weet de dierenarts dat de titers gedaald zijn en dat de antilichamen die gemeten worden maternaal zijn. Indien deze stabiel zijn gebleven, zijn deze afkomstig van de vaccinatie.
 4. Indien er bij de 2e titerbepaling geen maternale antilichamen worden gemeten, dan kan er worden gevaccineerd met een DHP-vaccin.
 5. Indien er bij de 2e titerbepaling nog steeds maternale antilichamen worden gemeten dan moet deze procedure worden herhaald.
 6. Heel belangrijk: 3-4 weken na de vaccinatie dient er een titerbepaling ter controle te worden uitgevoerd om te checken of deze daadwerkelijk is aangeslagen. Indien het resultaat voor alle 3 de ziektes positief is, dan hoeft er pas over een jaar weer getiterd worden. Wanneer dan blijkt dat de hond goed beschermd is, is de vaccinatie op 1 jaar dus niet nodig! De dierenarts zal in het dierenpaspoort noteren dat er pas over 3 jaar opnieuw kan worden getiterd. Dit is een officieel bewijs.
 
De pup heeft al een vaccinatie gekregen op 9 of 12 weken
 1. De eerste titerbepaling kan dan ca. 3 weken hierna worden uitgevoerd. In de meeste gevallen zijn er 2 titerbepalingen nodig om vast te stellen of de eventuele aanwezige antilichamen nog maternaal zijn of van de vaccinatie komen.
 2. Zijn er helemaal geen antilichamen waarneembaar dan kan op dat moment de DHP-vaccinatie worden gegeven.
 3. Indien de kleurintensiteit van de rode lijn op de cassette van de RapidSTATUS™ TiterTest™ bij de 2e titerbepaling lager is dan bij de 1etiterbepaling, dan weet de dierenarts dat de titers gedaald zijn en dat de antilichamen die gemeten worden nog maternaal zijn. Indien deze stabiel zijn gebleven, zijn deze afkomstig van de vaccinatie.
 4. Indien er bij de 2e titerbepaling geen maternale antilichamen worden gemeten, dan kan er worden gevaccineerd met een DHP-vaccin.
 5. Indien er bij de 2e titerbepaling nog steeds maternale antilichamen worden gemeten dan moet deze procedure worden herhaald.
 6. Heel belangrijk: 3-4 weken na de vaccinatie dient er een titerbepaling ter controle te worden uitgevoerd om te checken of deze daadwerkelijk is aangeslagen. Indien het resultaat voor alle 3 de ziektes positief is, dan hoeft er pas over een jaar opnieuw getiterd worden. Wanneer dan blijkt dat de hond goed beschermd is, is de 1-jaars vaccinatie dus niet nodig! De dierenarts zal in het dierenpaspoort noteren dat er pas over 3 jaar opnieuw kan worden getiterd. Dit is een officieel bewijs.

De pup heeft de laatste vaccinatie uit het puppyschema gekregen op 16 weken
 1. Op de leeftijd van 20 weken kan er een titerbepaling worden uitgevoerd. Het is wetenschappelijk aangetoond dat op deze leeftijd het merendeel van de puppies geen beschermde maternale antilichamen meer heeft. Vandaar ook het advies van de WSAVA om pups pas vanaf deze leeftijd te testen op antilichamen die na de vaccinatie(s) zijn aangemaakt. Als er namelijk eerder zou worden getest, dan kan het voorkomen dat er bij een positieve uitslag de conclusie getrokken wordt dat de gemeten antilichamen afkomstig zijn van de voorgaande vaccinatie(s), terwijl deze ook maternaal zouden kunnen zijn! Uitzonderingen zijn er echter altijd en het komt sporadisch voor dat een puppy op 25 weken nog steeds maternaal beschermd is tegen een of meer ziekteverwekkers. Bij een positieve uitslag kunnen we ervan uitgaan dat er geen sprake meer is van maternale immuniteit en kan er geadviseerd worden pas over een jaar weer te titeren. Als de uitslagen van de TiterTest dan nog steeds positief zijn voor alle ziekten, dan kan er over 3 jaar opnieuw worden getiterd.
 2. Indien blijkt dat de hond niet beschermd is voor een bepaalde ziekte, dan zal er opnieuw gevaccineerd dienen te worden. Helaas zijn niet alle vaccins los verkrijgbaar.
 3. Heel belangrijk: 3-4 weken na deze vaccinatie dient er een titerbepaling ter controle te worden uitgevoerd om te controleren of deze vaccinatie daadwerkelijk is aangeslagen. Indien het resultaat voor alle 3 de ziektes positief is, dan hoeft er pas over een jaar opnieuw getiterd te worden. Wanneer dan blijkt dat de hond goed beschermd is, is de vaccinatie tussen de 26 weken en 1 jaar niet nodig! De dierenarts zal in het dierenpaspoort noteren dat deze over 3 jaar opnieuw kan worden getiterd. Dit is een officieel bewijs.
 
Niet alle dierenartsen titeren puppy's

Niet alle dierenartsen titeren puppy's. Hier zijn diverse redenen voor, maar het is wel fijn wanneer je dit van tevoren weet zodat de kans om teleurgesteld te worden, zo klein mogelijk is. Het titeren van pups is ook weer een heel andere materie dan het titeren van volwassen honden omdat we bij pups nog te maken hebben met de eventuele aanwezige maternale antilichamen. Zolang deze nog voldoende aanwezig zijn, is er een reële kans dat een vaccinatie niet aan zal slaan. Door te titeren kan je dierenarts het juiste moment van vaccinatie bepalen of kan zij of hij aantonen dat je puppy na de vaccinatie(s) antilichamen heeft aangemaakt die voor bescherming zorgen.

Met de RapidSTATUS™ TiterTest™ is het eenvoudig om te meten of de pups wel of niet beschermd zijn. Afhankelijk van de uitslag wordt gekeken wat de volgende stap is. Het traject is niet te voorspellen omdat iedere hond een individu op zich is.

Dierenartsen die al met de RapidSTATUS™ TiterTest™ werken, zijn erg te spreken over de gebruiksvriendelijkheid, snelheid en nauwkeurigheid van de test. De kans op het maken van fouten tijdens zowel de uitvoering als interpretatie, is minimaal. Er zijn slechts 3 eenvoudige handelingen nodig en na 10 minuten is de uitslag bekend. Handige flowcharts maken het de dierenarts gemakkelijk om de juiste beslissing te nemen. 

Maakt jouw dierenarts nog geen gebruik van de RapidSTATUS™ TiterTest™. Vraag je dierenarts er dan naar of raadpleeg de locatiezoeker bovenaan deze pagina voor de dichtbijzijnste praktijk. Je bent overal van harte welkom!

 

RapidSTATUS™ TiterTest™: Snel en accuraat titers testen. Klaar terwijl u wacht!

 

Ga naar de productinformatie.

button-terug-wit.png