hea

button-vind-dierenarts-new.png

Kittens

Het laten titeren van je kitten brengt veel voordelen met zich mee. Het uiteindelijke doel van een titerbepaling is om te weten of je kitten na vaccinatie beschermende antilichamen heeft aangemaakt tegen kattenziekte die tot een dodelijke afloop (vooral bij kittens die nog heel kwetsbaar zijn) kunnen leiden. Antilichamen kunnen op de volgende manieren worden aangemaakt:
 
 1. De bekendste en meest veilige manier om kittens antilichamen aan te laten maken, is door hen te laten afbeelding-flyer-titeren-pups.jpgvaccineren.
 2. Een andere manier waarop kittens antilichamen aanmaken is doordat ze een ziekte oplopen. Dat is iets wat we niet willen! Je kat kan hier heel erg ziek van worden, andere katten besmetten, schadelijke gevolgen eraan over houden maar ook de ziekte niet overleven. Vandaar ook dat er vaccins zijn ontwikkeld. En dat die vaccins ook echt nodig zijn, wordt wel bewezen doordat de ziektes waarvoor we kunnen laten titeren, nu veel minder voorkomen.
 
Het immuunsysteem van een kat zit vernuftig in elkaar. Wanneer de moederpoes antistoffen heeft, zal zij deze in de eerste uren na de geboorte van de kittens via de biest (eerste moedermelk die antilichamen bevat) doorgeven aan haar kittens. Deze antilichamen zijn tijdelijk en we noemen ze maternale antilichamen. En dat tijdelijk, is bij elke kitten verschillend. Ze kunnen met 6 weken verdwenen zijn maar ook pas met 25 weken. Het enige dat we weten is dat wanneer de moederpoes geen antilichamen heeft, ze die ook niet door kan geven.
Omdat we dus niet weten hoelang de kittens maternaal beschermd zijn, vaccineren dierenartsen de kittens volgens een vaccinatieschema dat bestaat uit een drietal vaccinaties die om de 3 of 4 weken worden toegediend.
Lees meer over vaccinatieschema's bij de veel veelgestelde vragen.
 
Zolang de kitten nog over voldoende maternale bescherming beschikt, bestaat er een grote kans dat de vaccinatie niet aanslaat en dus niet leidt tot bescherming en langdurige immuniteit. Je hebt je katje dus een vaccinatie laten toedienen om het te beschermen maar hebt nog steeds geen idee of dat daadwerkelijk het geval is. Er is dus eigenlijk een soort van schijnveiligheid gecreëerd en kun je alleen maar hopen dat het diertje niet ergens een virus oppikt met alle gevolgen van dien.
 
Door te titeren kan je dierenarts zien of kittens wel of geen maternale antilichamen hebben. Steeds meer fokkers beginnen al in het nest te titeren in plaats van standaard te vaccineren op 9 weken. Het merendeel van de kittens blijkt op die leeftijd over voldoende antilichamen te beschikken waardoor die vaccinatie dus helemaal niet nodig en waarschijnlijk weinig effectief zal zijn. Anderzijds kan het ook voorkomen dat de kittens dan al onbeschermd zijn en direct gevaccineerd kunnen worden tegen kattenziekte. Afhankelijk van de uitslag zal er dus bekeken worden wat de status is en welk advies het beste zal aansluit bij elke individuele kitten. Het kan dus voorkomen dat deze kittens in plaats van 3 vaccinaties maar 1 vaccinatie nodig hebben! Wanneer vervolgens ook de titerbepaling die 3 weken na de vaccinatie ter controle plaatsvindt laat zien dat deze goed is aangeslagen, dan zou het zomaar eens kunnen dat een kat langdurig tot wel levenslang beschermd is tegen kattenziekte.
 
Werken volgens deze methode voorkomt dus niet alleen heel veel onnodige vaccinaties maar ook veel minder kans op de eventuele bijwerkingen die vaccinaties kunnen veroorzaken. Want niet wordt toegediend, kan ook niet voor problemen zorgen. 
Let op: voor herpes & calici heeft titeren geen zin omdat eventuele antistoffen geen direct verband houden met bescherming. Een titerbepaling geeft in dat geval een vorm van schijnveiligheid. Lees hierover meer bij de volwassen kat.
 
Over die paar druppeltjes bloed die bij een kitten worden afgenomen, hoef je je geen zorgen te maken. Dat kleine beetje bloed kan de kitten makkelijk missen en het is vaak minder pijnlijk dan een vaccinatie. 
 
 
 
Vanaf welke leeftijd kan een kitten worden getiterd?

Een nog niet gevaccineerde kitten kan al worden getiterd zodat de dierenarts kan zien of deze nog maternale antilichamen heeft die een succesvolle vaccinatie kunnen verhinderen.
 1. De 1e titerbepaling kan plaatsvinden op een leeftijd op ongeveer 8 à 9 weken.
 2. Wanneer de uitslag positief is en er dus nog maternale antilichamen aanwezig zijn, is de kans dat een vaccinatie aanslaat klein en kan er dus beter een nieuwe afspraak worden gemaakt om nog eens te titeren.
 3. Indien de uitslag na die nieuwe titerbepaling negatief is kan er worden gevaccineerd en is de kans groot dat de kitten beschermende antilichamen aanmaakt.
 4. Heel belangrijk: laat 3-4 weken na deze vaccinatie een titerbepaling ter controle uitvoeren om te checken of de vaccinatie is aangeslagen. Indien dit het geval is, laat je kitten dan over een jaar opnieuw titeren. Het immuunsysteem van je kat is namelijk nog in ontwikkeling en het komt heel af en toe voor dat een kat na een tijdje toch geen aantoonbare antilichamen meer heeft. Een extra controle biedt dan zekerheid. Wanneer uit de titerbepaling op/rond 1 jaar blijkt dat je kat wel antilichamen heeft, zal je dierenarts in het dierenpaspoort noteren dat deze over 3 jaar opnieuw kan worden getiterd. Dit is een officieel bewijs. 

De kitten heeft al een vaccinatie gekregen bij de fokker op 8 of 9 weken
 1. De eerste titerbepaling kan dan ca. 3 weken hierna worden uitgevoerd. In de meeste gevallen zijn er 2 titerbepalingen (met ca. 3 weken ertussen) nodig om vast te stellen of de eventuele aanwezige antilichamen nog maternaal zijn of van de vaccinatie komen.
 2. Zijn er helemaal geen antilichamen waarneembaar dan kan op dat moment de vaccinatie worden toegediend.
 3. Indien de kleurintensiteit van de rode lijn op de cassette van de RapidSTATUS™ TiterTest™ bij de 2etiterbepaling lager is dan bij de 1e titerbepaling, dan weet de dierenarts dat de titers gedaald zijn en dat de antilichamen die gemeten worden maternaal zijn. Indien deze stabiel zijn gebleven, zijn deze afkomstig van de vaccinatie.
 4. Indien er bij de 2e titerbepaling geen maternale antilichamen worden gemeten, dan kan er worden gevaccineerd.
 5. Indien er bij de 2e titerbepaling nog steeds maternale antilichamen worden gemeten dan moet deze procedure worden herhaald.
 6. Heel belangrijk: 3-4 weken na de vaccinatie dient er een titerbepaling ter controle te worden uitgevoerd om te checken of deze daadwerkelijk is aangeslagen. Indien het resultaat positief is, dan hoeft er pas over een jaar weer getiterd worden. Wanneer dan blijkt dat de kat nog steeds antilichamen heeft, is de vaccinatie op 1 jaar dus niet nodig! De dierenarts zal in het dierenpaspoort noteren dat er pas over 3 jaar opnieuw kan worden getiterd. Dit is een officieel bewijs.
 
De kitten heeft al een vaccinatie gekregen op 9 of 12 weken
 1. De eerste titerbepaling kan dan ca. 3 weken hierna worden uitgevoerd. In de meeste gevallen zijn er 2 titerbepalingen (met ca. 3 weken ertussen) nodig om vast te stellen of de eventuele aanwezige antilichamen nog maternaal zijn of van de vaccinatie komen.
 2. Zijn er helemaal geen antilichamen waarneembaar dan kan op dat moment de vaccinatie worden toegediend.
 3. Indien de kleurintensiteit van de rode lijn op de cassette van de RapidSTATUS™ TiterTest™ bij de 2etiterbepaling lager is dan bij de 1e titerbepaling, dan weet de dierenarts dat de titers gedaald zijn en dat de antilichamen die gemeten worden maternaal zijn. Indien deze stabiel zijn gebleven, zijn deze afkomstig van de vaccinatie.
 4. Indien er bij de 2e titerbepaling geen maternale antilichamen worden gemeten, dan kan er worden gevaccineerd.
 5. Indien er bij de 2e titerbepaling nog steeds maternale antilichamen worden gemeten dan moet deze procedure worden herhaald.
 6. Heel belangrijk: 3-4 weken na de vaccinatie dient er een titerbepaling ter controle te worden uitgevoerd om te checken of deze daadwerkelijk is aangeslagen. Indien het resultaat positief is, dan hoeft er pas over een jaar weer getiterd worden. Wanneer dan blijkt dat de kat nog steeds antilichamen heeft, is de vaccinatie op 1 jaar dus niet nodig! De dierenarts zal in het dierenpaspoort noteren dat er pas over 3 jaar opnieuw kan worden getiterd. Dit is een officieel bewijs.

De kitten heeft de laatste vaccinatie uit het kittenschema gekregen op 16 weken
 1. Op de leeftijd van 20 weken kan er een titerbepaling worden uitgevoerd. Het is wetenschappelijk aangetoond dat op deze leeftijd het merendeel van de kittens geen beschermde maternale antilichamen meer heeft. Vandaar ook het advies van de WSAVA om kittens pas vanaf deze leeftijd te testen op antilichamen die na de vaccinatie(s) zijn aangemaakt. Als er namelijk eerder zou worden getest, dan kan het voorkomen dat er bij een positieve uitslag de conclusie getrokken wordt dat de gemeten antilichamen afkomstig zijn van de voorgaande vaccinatie(s), terwijl deze ook maternaal zouden kunnen zijn! Uitzonderingen zijn er echter altijd en het komt sporadisch voor dat een kitten op 25 weken nog steeds maternaal beschermd is tegen een of meer ziekteverwekkers. Bij een positieve uitslag kunnen we ervan uitgaan dat er geen sprake meer is van maternale immuniteit en kan er geadviseerd worden pas over een jaar weer te titeren. Als de uitslagen van de TiterTest dan nog steeds positief zijn voor alle ziekten, dan kan er over 3 jaar opnieuw worden getiterd.
 2. Indien blijkt dat de kat niet beschermd is voor kattenziekte, dan zal er opnieuw gevaccineerd dienen te worden. Helaas zijn niet alle vaccins los verkrijgbaar en dat betekent in dit geval dat de kat ook tegen niesziekte zal worden gevaccineerd.
 3. Heel belangrijk: 3-4 weken na deze vaccinatie dient er een titerbepaling ter controle te worden uitgevoerd om te controleren of deze vaccinatie daadwerkelijk is aangeslagen. Indien het resultaat positief is, dan hoeft er pas over een jaar opnieuw getiterd te worden. Wanneer dan blijkt dat de kat aantoonbaar antilichamen heeft, is de vaccinatie tussen de 26 weken en 1 jaar niet nodig! De dierenarts zal in het dierenpaspoort noteren dat deze over 3 jaar opnieuw kan worden getiterd. Dit is een officieel bewijs.
 
Niet alle dierenartsen titeren kittens

Niet alle dierenartsen titeren kittens. Hier zijn diverse redenen voor, maar het is wel fijn wanneer je dit van tevoren weet zodat de kans om teleurgesteld te worden, zo klein mogelijk is. Het titeren van kittens is ook weer een heel andere materie dan het titeren van volwassen katten omdat we bij kittens nog te maken hebben met de eventuele aanwezige maternale antilichamen. Zolang deze nog voldoende aanwezig zijn, is er een reële kans dat een vaccinatie niet aan zal slaan. Door te titeren kan je dierenarts het juiste moment van vaccinatie bepalen of kan zij of hij aantonen dat je kitten na de vaccinatie(s) antilichamen heeft aangemaakt die voor bescherming zorgen.

Met de RapidSTATUS™ TiterTest™ is het eenvoudig om te meten of de kittens wel of niet beschermd zijn. Afhankelijk van de uitslag wordt gekeken wat de volgende stap is. Het traject is niet te voorspellen omdat elke kat een individu op zich is.

Dierenartsen die de RapidSTATUS™ TiterTest™ adviseren en inzetten, zijn erg te spreken over de gebruiksvriendelijkheid, snelheid en nauwkeurigheid van de test. De kans op het maken van fouten tijdens zowel de uitvoering als interpretatie, is minimaal. Er zijn slechts 3 eenvoudige handelingen nodig en na 10 minuten is de uitslag bekend. Handige flowcharts maken het de dierenarts gemakkelijk om de juiste beslissing te nemen. 

Voor herpes & calici heeft titeren geen zin omdat eventuele antistoffen geen direct verband houden met bescherming. Een titerbepaling geeft in dat geval een vorm van schijnveiligheid.

Maakt jouw dierenarts nog geen gebruik van de RapidSTATUS™ TiterTest™. Vraag je dierenarts er dan naar of raadpleeg de locatiezoeker bovenaan deze pagina voor de dichtbijzijnste praktijk. Je bent overal van harte welkom!

 

RapidSTATUS™ TiterTest™: Snel en accuraat titers testen. Klaar terwijl u wacht!

 

Ga naar de productinformatie.

button-terug-wit.png