Privacy Statement

Privacy Statement versie 2021.001

VetSupplies B.V.  is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Ons registratie en postadres is:
Madenlaan 1b
8713 JE Hindeloopen
Nederland

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 69160368

Ons btw-nummer is NL – 857760075B01

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij

 • uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
 • alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze site geraadpleegd hebt;

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt VetSupplies BV uw persoonsgegevens?

VetSupplies B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om toegang tot en gebruik van de website mogelijk te maken;
 • ter uitvoering van de overeenkomst tussen u en VetSupplies B.V.;
 • om u op verzoek ondersteunende dienstverlening aan te kunnen bieden;
 • om u te kunnen benaderen met informatie over onze producten of diensten, doormiddel van een nieuwsbrief. 

Gebruik van Cookies door VetSupplies B.V.

Om de website te kunnen aanbieden maakt VetSupplies B.V. gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies bevatten informatie die de server van VetSupplies B.V. naar uw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer zijn opgeslagen, niet beschadigen.

In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om bijvoorbeeld een volgend gebruik van de website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast uw IP-adres, geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens.

Voor het plaatsen van dergelijke cookies zal VetSupplies B.V. indien wettelijk verplicht u vooraf – bij het eerste bezoek aan de VetSupplies B.V. website – om toestemming vragen. Als u desgevraagd toestemming geeft, wordt deze toestemming door VetSupplies B.V. opgeslagen zodat u niet bij elk bezoek aan de website opnieuw toestemming hoeft te geven. Wanneer u uw toestemming voor het gebruik van cookies wilt intrekken dan kunt u de cookies verwijderen of laten verwijderen door uw browser of virusscanner. VetSupplies B.V. gaat er in dat geval van uit dat de toestemming voor het plaatsen van cookies is ingetrokken en zal u bij een volgend bezoek aan de website opnieuw om toestemming vragen. Indien u uw toestemming intrekt, kan het echter gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden van de website gebruik kunt maken, of dat u geen toegang hebt tot bepaalde (onderdelen van) de website.

Tot slot maakt VetSupploes BV ook gebruik van Google Analytics. VetSupplies B.V. gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te verkrijgen over hoe de website wordt gebruikt. Hieronder wordt toegelicht op welke wijze Google met de via de cookie verzamelde informatie om zal gaan en hoe u kunt voorkomen dat uw gegevens door Google worden verwerkt. VetSupplies B.V. vraagt u bij het eerste bezoek aan de website toestemming voor het plaatsen van een Google Analytics cookie.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Indien de IP-anonimisering geactiveerd is op deze website dan wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in de andere lidstaten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. Ten behoeve van de websitehouder, zal Google deze informatie verwerken om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitehouders op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gelinkt.

U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door in uw browser de daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u erop dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website te volste kunt benutten. Bovendien kunt u voorkomen dat de door het cookie verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google worden verzonden, bewaard en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Nieuwsbrief

Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief gebruiken we de door u opgegeven gegevens om u de nieuwsbrief toe te zenden. U kunt zich na inschrijving te allen tijde afmelden voor (het ontvangen van) de nieuwsbrief. U kunt u afmelden via een link die in de nieuwsbrief staat.

Veiligheid

 • Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.
 • Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up).
 • Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid ?

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen

 • Op het eerder vermelde adres

Gegevensbescherming en veiligheid

Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die VetSupplies BV over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kunt u per e-mail contact opnemen met VetSupplies BV via info@VetSupplies.eu. VetSupplies BV zal u binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering zal of kan voldoen. 

Over communicatie

 • Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u zich uitschrijven op onze nieuwsbrief of contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.
 • U zult alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt;
 • Ons bedrijf zal alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u online geplaatst hebt;
 • Ons bedrijf kan de bdrijfsinformatie of consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons « privacybeleid ». In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.
 • Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.
 • Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.
 • Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.