header-rstt.jpg

button-handleidingen.pngbutton-flowcharts-blauw.png

 

RapidSTATUS™ TiterTest™ is een lateral flow immunoassay, ook bekend als immunochromatografische sneltest.
De test is ontworpen voor de detectie van IgG antilichamen tegen het canine parvovirus (CPV), canine distempervirus (CDV), canine adenovirus type-2 (CAV-2) en feline parvovirus (FPV) in een vloeibaar monster. Hiervoor wordt bij voorkeur anticoaguleerd volbloed (EDTA of lithium heparine) gebruikt. Serum- of plasmamonsters zijn ook inzetbaar.
Positieve resultaten correleren goed met de gouden standaard hemagglutinatie inhibitie (HI) titer voor CPV en FPV(1:80) en virusneutralisatie (VN) titer voor CDV (1:32) en CAV-2 (1:16). Negatieve resultaten correleren goed met de gouden standaard HI titer voor CPV (< 1:80) en VN titer voor CDV (<1:32) en CAV-2 (<1:16).

Het grote voordeel van deze manier van testen is dat er geen gespecialiseerde en kostbare apparatuur nodig is en dat het resultaten oplevert met een hoge nauwkeurigheid.
Voorbeeld: een lateral flow test wordt vaak gebruikt bij HIV vanwege zijn hoge specificiteit en sensitiviteit in volbloedmonsters.
 

De werking van de RapidSTATUS™ TiterTest™

In elk monstervakje van de testcassette van de RapidSTATUS™ TiterTest™ Canine die bestaat uit drie afzonderlijke teststrips (RapidSTATUS™ TiterTest™ Feline bevat een teststrip), wordt één druppel monstervloeistof gedoseerd. Vervolgens wordt er aan elk vakje twee druppels buffer toegevoegd. Dit zorgt ervoor dat het conjugaat en het monster over de teststrip migreren. Het gesensibiliseerde colloïdale goudconjugaat bindt zich aan virusspecifieke antilichamen in het monster. Het antilichaamcomplex migreert langs de strip en wordt opgevangen door een met antigeen gesensibiliseerde testlijn (T) die de vorming van een zichtbare rode testlijn veroorzaakt. Aanwezigheid van de testlijn geeft aan dat het een positief monster is. De test is ook voorzien van een controlelijn (C) die verschijnt, ongeacht of de doelanalyt (antilichaam) aanwezig is, om een goede werking van de test te garanderen.

RapidSTATUS™ TiterTest™ Canine en Feline beschikken over een hoge sensitiviteit, specificiteit en nauwkeurigheid.

 

RapidSTATUS™ TiterTest™ is ontworpen om de laagste HI- en VN-beschermende antilichaamtiters te detecteren die correleren met HI en VN.  

Soms kan een volbloedmonster een lichtrode achtergrondverkleuring van de strip opleveren in vergelijking met een serum/plasmamonster, maar het uiteindelijke resultaat is hetzelfde. Hoe vaker u de test uitvoert, hoe beter u in staat zult zijn om een zwak positieve reactie te interpreteren.
Door gebruik te maken van goede serum/plasmamonsters versus volbloedmonsters is er in sommige gevallen mogelijk een betere intensiteit van de testlijn zichtbaar. Dit heeft geen invloed op de sensitiviteit en specificiteit van de test en het uiteindelijke resultaat zal dan ook hetzelfde zijn.

Er is geen verschil in sensitiviteit of specificiteit van de test bij het gebruik van 20µl of 40µl serum/plasma of 40µl volbloed. Met andere woorden, dit heeft geen impact op de resultaten. Elke immunoassay heeft een bovengrens voor detectie. Op een gegeven moment zal de intensiteit van de reactie niet toenemen door meer volume toe te voegen.
Zie onderstaande tabel, er zijn geen significante verschillen tussen 20µl en 40µl serum en 40µl volbloed.

Gehemolyseerd serum of volbloed zijn niet geschikt voor de test. We adviseren dan ook om geen gebruik te maken van sterk gehemolyseerde monsters.

 

button-terug-blauw.png