puppies.jpg

Vanaf welke leeftijd kan een puppy worden getiterd?

 

Een nog niet gevaccineerde pup kan al worden getiterd zodat de dierenarts kan zien of deze nog maternale antilichamen heeft die een succesvolle vaccinatie kunnen verhinderen.
 1. De 1e titerbepaling kan plaatsvinden op een leeftijd  tussen de 6 en 8  weken.
 2. Wanneer de uitslag positief is en er dus nog maternale antilichamen aanwezig zijn, is de kans dat een vaccinatie aanslaat klein en kan er dus beter een nieuwe afspraak worden gemaakt om nog eens te titeren.
 3. Indien de uitslag na die nieuwe titerbepaling negatief is kan er worden gevaccineerd en is de kans groot dat de pup antilichamen aanmaakt.
 4. Heel belangrijk: laat 3-4 weken na deze vaccinatie een titerbepaling ter controle uitvoeren om te checken of de vaccinatie is aangeslagen. Indien dit het geval is, laat je pup dan over een jaar opnieuw titeren. Het immuunsysteem van je hond is namelijk nog in ontwikkeling en je zult maar net de pech hebben dat hij toch niet goed beschermd is. Wanneer uit de titerbepaling op/rond 1 jaar blijkt dat je hond wel goed beschermd is, zal je dierenarts in het dierenpaspoort noteren dat deze over 3 jaar opnieuw kan worden getiterd. Dit is een officieel bewijs. 

De pup heeft al een vaccinatie gekregen bij de fokker op 6 weken
 1. De eerste titerbepaling kan dan ca. 3 weken hierna worden uitgevoerd. In de meeste gevallen zijn er 2 titerbepalingen (met ca. 3 weken ertussen) nodig om vast te stellen of de eventuele aanwezige antilichamen nog maternaal zijn of van de vaccinatie komen.
 2. Zijn er helemaal geen antilichamen waarneembaar dan kan op dat moment de DHP-vaccinatie worden gegeven.
 3. Indien de kleurintensiteit van de rode lijn op de cassette van de RapidSTATUS™ TiterTest™ bij de 2etiterbepaling lager is dan bij de 1e titerbepaling, dan weet de dierenarts dat de titers gedaald zijn en dat de antilichamen die gemeten worden maternaal zijn. Indien deze stabiel zijn gebleven, zijn deze afkomstig van de vaccinatie.
 4. Indien er bij de 2e titerbepaling geen maternale antilichamen worden gemeten, dan kan er worden gevaccineerd met een DHP-vaccin.
 5. Indien er bij de 2e titerbepaling nog steeds maternale antilichamen worden gemeten dan moet deze procedure worden herhaald.
 6. Heel belangrijk: 3-4 weken na de vaccinatie dient er een titerbepaling ter controle te worden uitgevoerd om te checken dat deze daadwerkelijk is aangeslagen. Indien het resultaat voor alle 3 de ziektes positief is, dan hoeft er pas over een jaar weer getiterd worden. Wanneer dan blijkt dat de hond goed beschermd is, is de 1-jaars vaccinatie dus niet nodig! De dierenarts zal in het dierenpaspoort noteren dat er pas over 3 jaar opnieuw kan worden getiterd. Dit is een officieel bewijs.
 
De pup heeft al een vaccinatie gekregen op 9 of 12 weken
 1. De eerste titerbepaling kan dan ca. 3 weken hierna worden uitgevoerd. In de meeste gevallen zijn er 2 titerbepalingen nodig om vast te stellen of de eventuele aanwezige antilichamen nog maternaal zijn of van de vaccinatie komen.
 2. Zijn er helemaal geen antilichamen waarneembaar dan kan op dat moment de DHP-vaccinatie worden gegeven.
 3. Indien de kleurintensiteit van de rode lijn op de cassette van de RapidSTATUS™ TiterTest™ bij de 2e titerbepaling lager is dan bij de 1etiterbepaling, dan weet de dierenarts dat de titers gedaald zijn en dat de antilichamen die gemeten worden nog maternaal zijn. Indien deze stabiel zijn gebleven, zijn deze afkomstig van de vaccinatie.
 4. Indien er bij de 2e titerbepaling geen maternale antilichamen worden gemeten, dan kan er worden gevaccineerd met een DHP-vaccin.
 5. Indien er bij de 2e titerbepaling nog steeds maternale antilichamen worden gemeten dan moet deze procedure worden herhaald.
 6. Heel belangrijk: 3-4 weken na de vaccinatie dient er een titerbepaling ter controle te worden uitgevoerd om te checken dat deze daadwerkelijk is aangeslagen. Indien het resultaat voor alle 3 de ziektes positief is, dan hoeft er pas over een jaar opnieuw getiterd worden. Wanneer dan blijkt dat de hond goed beschermd is, is de 1-jaars vaccinatie dus niet nodig! De dierenarts zal in het dierenpaspoort noteren dat er pas over 3 jaar opnieuw kan worden getiterd. Dit is een officieel bewijs.

De pup heeft al een vaccinatie gekregen op 16 weken
 1. Op de leeftijd van 20 weken kan er een titerbepaling worden uitgevoerd. Het is wetenschappelijk aangetoond dat op deze leeftijd bij het merendeel van de puppies de maternale antilichamen verdwenen zijn. Vandaar ook het advies van de WSAVA om pups pas op deze leeftijd te testen op antilichamen die na de vaccinatie(s) zijn aangemaakt. Als er namelijk eerder zou worden getest, dan kan het voorkomen dat er bij een positieve uitslag gedacht wordt dat de gemeten antilichamen afkomstig zijn van de voorgaande vaccinatie(s), terwijl deze ook maternaal zouden kunnen zijn! Uitzonderingen zijn er echter altijd en het komt sporadisch voor dat een puppy op 25 weken nog steeds maternaal beschermd is tegen een of meer ziekteverwekkers. Daarom is het advies om, indien de test zeer zwak gekleurde testlijnen laat zien, na. ca. een maand nogmaals een TiterTest te doen. Wanneer deze wederom positief is, mag men ervan uitgaan dat er geen sprake meer is van maternale immuniteit en kan er geadviseerd worden pas over een jaar weer te titeren. Als de TiterTest dan nog steeds positief is op alle ziekten, is het immuunsysteem volgroeid en hoeft er pas over 3 jaar weer getiterd te worden!
 2. Indien blijkt dat de hond niet beschermd is voor een bepaalde ziekte, dan zal er opnieuw gevaccineerd dienen te worden. Helaas zijn niet alle vaccins zijn los verkrijgbaar.
 3. Heel belangrijk: 3-4 weken na deze vaccinatie dient er een titerbepaling ter controle te worden uitgevoerd om te controleren of deze vaccinatie daadwerkelijk is aangeslagen. Indien het resultaat voor alle 3 de ziektes positief is, dan hoeft er pas over een jaar opnieuw getiterd worden. Wanneer dan blijkt dat de hond goed beschermd is, is de vaccinatie tussen de 26 weken en 1 jaar niet nodig! De dierenarts zal in het dierenpaspoort noteren dat deze over 3 jaar opnieuw kan worden getiterd. Dit is een officieel bewijs.

 

button-terug-wit.pngfoto credits: Wybrich